fbpx
Categories
Актуално Полезно

Успешно рециклиране на боклук

Разделното изхвърляне на отпадъци е важна предпоставка за опазване на природата

Около 17 тона отпадъци се падат на глава от населението в България.Според данните на Евростат това са три пъти повече от средната стойност в Европейския съюз. Голяма част от този боклук се генерира от домакинствата, основно от картонените опаковки, пластмаса и стъкло. Не само поради тази причина процеса на рециклиране на отпадъци става все по-важен.

За производството и рециклирането на опаковки са необходими суровини и енергия. Експертите обръщат внимание на факта, че усилията за избягването на създаването на боклук е далеч по-важно от неговото рециклиране. Но когато отпадъка е неизбежен, трябва да се стремим да оползотворим максимална част от него. В днешно време от боклука успешно могат да се извличат суровини, от които се създават нови продукти. Благодарение на различни форми на рециклиране на боклук  се намалява изразходването на естествени ресурси като дърво, нефт и енергия от всякакъв вид. В сравнение с производството на нова пластмаса от нефтопродукти, всеки тон пластмаса, извлечен от отпадъци, спестява по един тон въглероден двуокис.

Ефективното рециклиране на отпадъци означава преработване на възможно най-много боклук, както и извлечения от него рециклиран материал да бъде с максимално високо качество. Не е изненада, че е далеч по-трудно да се изработи рециклирана суровина за прозрачни бутилки, отколкото за разноцветни кофи и легени.

За да може от домашния боклук да се произведе висококачествен материал, наричан рециклат, при формите на разделно събиране на боклук не трябва да се допуска попадането на мръсотия. Затова качественото разделно изхвърляне на боклук започва още в домовете ни. Пластмасата и алуминия в повечето случай са зацапани с остатъци от храна, претъпкани с прах торби от прахосмукачки или мръсни памперси. За оптималното рециклиране на боклук от хартия, тя трябва да е задължително суха и чиста, което е почти невъзможно да се случи в контейнерите, които използваме. Ако пък не отделяне стъклото, то би могло да разруши другия материал и сериозно да затрудни повторното му използване.

В крайна сметка сортировъчните линии не са в състояние да извършват разделно събиране на боклук, както могат да го направят хората още у дома в домакинството. Разбира се, техниката отлично се справя с отделни погрешно попаднали предмети и материали, но колкото по-прецизно сме се посветили на разделно събиране на боклук предварително в къщи, толкова по-лесно отделните опаковки могат да бъдат сортирани по видове пластмаси и метали с цел ефиктивното рециклиране на боклук.

Разделно изхвърляне на боклук от стъкло и хартия прави възможно почти стопроцентовото им рециклиране, при това без големи компромиси с качеството. В повечето стъклени бутилки, които използваме в ежедневието, вече се съдържа известно количество рециклиран материал от отпадъци.

За целта самото стъклото също трябва да се подложи на строго разделно изхвърляне на боклук, като се разделя цветово и поставя в контейнерите съответно за бяло, кафяво или зелено стъкло. Синьото и жълто на цвят стъкло е допустимо да се изхвърля заедно със зеленото. Кафявото и бялото стъкло не трябва да се смесват. На 1000 бели бутилки са допустими максимално 3 бутилки да бъдат с друг цвят. Стъклените шишета и буркани трябва да се изхвърлят без металните им капачки. В контейнерите за рециклиране не бива да се изхвърлят чаши за пиене и стъкла от прозорци. Те затрудняват рециклирането заради по-различните си съставки и най-вече по-високата точка на топене. Същото важи за оловното стъкло, кристал, огледала, вази, порцелан, керамика и електрическите крушки.

Добиването на нова хартия от необработени влакна е свързано със сериозен разход на дървесина и енергия. Целенасоченото рециклиране на отпадъци от хартия подобрява екологичния баланс, като ограничава загубата на дървен материал, водни ресурси и електрическа енергия. При това интерес представляват опаковки и боклуци не само от хартия, но и от картон и велпапе. Не случайно експертите апелират хартиените торбички да не се използват единствено за събиране на отпадъци, които заедно с тях след това да попадат в боклукчийските кофи. Самото производство на хартиените торби изисква сериозен разход на ресурси от вода, дървесина и енергия. Любопитно е, че дори кафявите на цвят кесии, рядко са изработени от рециклирана хартия. За да издържат по-голямо тегло и за да не се късат лесно, в тях се влагат дълги необработени влакна или индустриални химически лепила, които да скрепят късите влакна. Затова съветът на специалистите е да използвате тези торбички многократно и да ги изхвърляме по правилата на обичайното разделно изхвърляне на боклук едва когато торбичките са вече скъсани.

Задължително трябва да обърнем внимание, че има предмети, които заради съдържащите се в тях вредни и понякога дори отровни вещества, не трябва да се изхвърлят в кофите за боклук, а следва да се предават на специално предвидените за целта пунктове. Това важи например за електроуредите и батериите. Последните се приемат на много от местата, където се продават. В много държави същото се случва и с енергоспестяващите крушки. Лекарствените средства пък в никакъв случай не трябва да се изхвърлят в тоалетната или мивката, защото веднъж попаднали във водата, много трудно могат да бъдат отстранени след това при пречистването.