fbpx
Categories
Актуално

Ток от печката

Как можем да печелим интелигентно електроенергия от топлината на уредите

Преди повече от 200 години германският физик Томас Йохан Зебек открива, че съществуват определени метални сплави, които генерират електрическа енергия, щом през тях преминава топлина. До момента обаче, изградените на този принцип термоелектрически генератори, не успяха да си пробият път. Сега обаче енергийната криза и стремеж за намаляване на въглеродния отпечатък обещават позабравения принцип на превръщане на излишна топлинна енергия в електрически ток да намери своята успешна пазарна реализация.

Днес все повече учени и фирми експериментират с полупроводници, които са в състояние да превърнат повече от десет процента от излъчваната топлина в електричен ток. Вече са налице ефикасни сплави, чиито свойства на металите допълнително оптимизират това специфично преобразуване на енергия. Така могат да се използват различни източници на топлинна енергия. Съществуват сплави които генерират ел енергия при много високи температури, други доставят електрически ток дори при минимални разлики в топлината.

На този фон преобразуване на енергия става възможно в необичайни ситуации. Вложени например в вентилите на радиаторите за отопление, те могат да доставят нужната електрическа енергия, за да бъдат управлявани дистанционно. Съществуват и други любопитни решения, при които може да се произвежда електрически ток в метали, благодарение на излишната топлина. Потенциали разработчиците виждат в електроцентрали, леярни и компресори. При почти всички промишлени процеси се губи енергия под формата на топлина. Понякога до 70 процента от вложената енергия.

На места, на които липсва захранване с ел енергия или е прекалено скъпо да бъде прокарана, за да бъде възможна работа на електричния ток, в случай не невъзможност от прилагане на алтернативни енергоизточници, термоелектрическите генератори могат да се окажат идеалното решение. Съществува пилотен проект, в рамките на който се следи дистанционно състоянието и износването на спирачките в асансьори, като нужната за това енергия се генерира чрез загряването на самите спирачки при спиране. Свързани със сензори кабели биха били неподходящи за тази цел, а фотоволтаичните клетки няма как работят в тъмните шахти на асансьорите.

Въпреки обещаващото бъдеще на термоелектрическите генератори и наличните сплави за преобразуване на енергия, масовото им приложение все още изостава. Но автомобилният производител Audi, подпомогнат от финансова програма на федералното правителство, вече работи върху модули, с които наличната в ауспуховата инсталация топлина да се превръща в електроенергия, която да подпомага консумацията на борда на автомобилите.