fbpx
Categories
Актуално

Неуморни работници

Иновации в строителството заменят липсващата работна ръка

Камион с монтиран върху платформата си кран с дълга стрела самостоятелно реди тухли под прецизното командване на бордови компютър. Машината изгражда стените на модулни къщи с непозната до сега скорост. Само в рамките на един работен ден роботът успява да иззида седем пъти по-голяма площ, отколкото опитен строител. След по-малко от четири дни той вече е готов със стените за еднофамилна къща.

Докато автомобилни заводи, енергийни мрежи или логистиката отдавна се дигитализират все повече, иновациите в строителството сякаш са по-скоро рядкост. По строежите, не само в България, продължават да властва ръчния труд в съчетание с книжна документация и скици, разпечатани на огромни листове хартия. В множество проучвания строителния сектор се оказва в края на класацията по отношение на цифровизацията на процесите. Макар все повече сглобяеми сгради да се проектират на компютри и моделите им да се визуализират чрез триизмерни разпечатки, секторът продължава да изостава дори спрямо селското стопанство или рибовъдството.

Промяната е повече от наложителна: само в Европейския съюз според Евростат през изминалата година над 200.000 работни места в строителството са останали незаети. В същото време анализ на Обединените нации алармира, че през следващите две десетилетия около 2,5 милиарда жители на планетата ще се преселят в градовете. С други думи, за да могат да се настанят, ще трябва да бъдат изградени по 13.000 нови сгради всеки ден!

С обичайните строителни практики това очевидно няма да може да се постигне. Автоматизация и иновации в строителството са неизбежни. Надеждата е в роботите, които могат да облекчат изработката на сглобяеми конструкции или да поемат операции по пробиването на отвори в асансьорни шахти. Все повече стартиращи компании се отдават на тези предизвикателства: облачни услуги, изкуствен интелект, заснемащи дронове и софтуер за моделиране на строителната информация.

Първи успехи са вече налични при оплитането на арматура за сглобяеми сгради Тежащите по няколко тона стоманени конструкции, които са от съществено значение за носещата конструкции, се изработват обичайно ръчно и на място. Тежка и монотонна работа, която отнеме много време. Днес на места тази задача вече се поема от роботи. Познатите ни от автомобилното производство автоматизирани механични ръкави, повдигат и наместват стоманените прътове, на местата където те се кръстосват, друга роботизирана ръка укрепва връзката чрез метален маншет.

Така стъпка по стъпка без необходимост от тежък човешки физически труд машините изработват конструкцията на арматурата, в която ще бъде излят бетонът. Тъй като всеки метален елемент е индивидуален и със своите специфични параметри, алгоритмите на софтуера са много съществени. Само така може да се избегне риска, роботизираните ръце да започнат да си пречат взаимно. За обработката на един тон стомана обичайно са нужни два пълни работни дни с пълно ангажиране на двама строители. Машината се справя блестящо само за един час.

За да могат да задоволят бурно растящото търсене на жилища, инвеститорите залагат все повече на сглобяеми къщи. Така нареченото модулно строителство предполага предварителната изработка на сегменти в изнесени халета, вместо на строителната площадка. За да се избегне в този процес нуждата човешка намеса, както и да се намали шума при самия монтаж на модулите, в бъдеще и тук ще се разчита все повече на роботи. Наблюдавани от софтуера, те допускат значително по-малко грешки от хората. В същото време намалява риска от злополуки за работниците. Оптимизира се разхода на материали и намаля количеството генерирани отпадъци. Благодарение на подобни роботи фирми за модулни къщи в Канада са успели да съкратят разходите си с около една трета.

Прецизни роботизирани машини се използват не само при заготовката на елементи, но и след завършване на грубия строеж. Създадени от компанията АВВ роботи, се движат върху специално създадена за целта платформа в асансьорните шахти. От нея те прецизно пробиват дупки и поставят дюбели с точност до милиметър. В последствие на тези места се закрепват връзките за асансьорни врати и релсити, по които ще се движи кабината. Става дума за стотици операции, извършвани до сега ръчно от строителите.

Благодарение на изкуствения интелект все повече операции в жилищното строителство ще могат да се автоматизират. Автономно предвижващи се роботи могат да се ориентират на строежа благодарение на лазерна техника и камери. Те вече изкачват стълби или отварят затворени врати. Благодарение на перфектната навигация няма опасност да се объркат и нагазят в току що излятата бетонна плоча. Прецизната оптика и изображенията с висока разделителна способност помагат на машините с изкуствен интелект да контролират сложни процеси и да удостоверяват параметри на качеството. Това, което би могло да убегне на строителите, тук със сигурност ще бъде забелязано от робота. В същото време камери и дронове мога надеждно да следят строителните площадки и отвън. Компютърни системи вече сканират регистрационните номера на бетоновози и установяват отклонения от графика на доставки. Алгоритми, основани на изкуствения интелект, проверяват качеството на бетона: ако консистенцията му е твърде флуидна, той просто няма да влезе в употреба. Друг специфичен софтуер следи за евентуални размествания на почвата около строителната площадка и ги съпоставя спрямо количествата излят бетон. Данните постъпват в облака, откъдето могат да се използват вече обработен за различни цели: включително за счетоводната обработка на фактурите за поръчаните строителни материали.