fbpx
Categories
Актуално

В търсене на новия бетон

Най-удобният строителен материал се оказва и най-вреден за природата

Близо 15 милиарда кубически метра бетон годишно се използват в света като строителен материал. За различните видове бетон за същия период от време са необходими малко над четири милиарда тона цимент, при производството на които се отделят близо три милиарда тона въглероден двуокис.

За постигане на амбициозните климатични цели ще бъде необходимо драстично намаляване на свързаните със строителството въглеродни емисии. Експерти са на мнение, че са възможни до 80 процента редукция на отделяния въглероден двуокис при производството на различните видове строителни материали. Това би било възможно не само чрез ограничаване използването на бетон, но и в резултат на обвързването и складирането на този газ в самия бетон и влагане на повече екологични строителни материали.

Специалистите се надявам скоро въглеродният двуокис да може да се улавя още при самото производство на цимента. Във фабриките за цимент варовик се нагрява до 1500 С°, така че да разгради съдържащия се в камъка въглерод и остане само калций, който придава на цимента неговата здравина и якост. При този процес въглеродът се обвързва с кислород и по-този начин предизвика две трети от карбонизацията на циментовото производство. Третата третина възниква при изгарянето на газ или отпадъци с цел загряване на варовика. До сега фабриките не събират образувалия се въглероден двуокис, а просто го изпускат в атмосферата.

На този фон фирми и научни институти трескаво търсят алтернативи на бетона, но до сега разработените решения все още не са достатъчно устойчиви или икономически рентабилни.