fbpx
Categories
Актуално

Прах при прахта

Фините прашинки са навсякъде: от пода под леглото до необятния космос

Те са предпоставката в атмосферата около Земята да могат да се образуват капки вода и образуват облаци. Във всяка снежинка се крие поне прашинка около която кристализират молекулите на водата. Огромното значения на прахта определено се подценява, защото тя определено е много повече от досадно натрупване по мебелите в жилището. Феноменът прах играе съществена роля при много процеси, които обуславят не само климата, но и опасни последствия като замърсяването на атмосферата. Прахта е жизненоважна за нас, но в същото време е в състояние не само да доведе до замърсяване на околната среда, но дори да се превърне в заплаха за здравето. Дори в космическото си измерение прашинките играят централна роля, например при раждането на нови звезди.

Фините прахови частици, една от причините за замърсяване на въздуха в наши дни, могат да проникнат в човешкото тяло и да предизвикат възпалителни процеси. В същото време, един от основните хранителни продукти на човечеството – хляба, се произвежда именно от прах, наречена брашно. Благодарение на смилането на зърната се дава възможност хранителните вещества да се разгърнат. В същото време, облаци от брашнена прах са в състояние дори да експлодират, така че трябва да се внимава нея. Опрашването на цветчетата чрез насекоми е от съществено значение за оцеляване на човечеството. В същото време, хвърчащите в атмосфера полени, са сериозна тегоба за всички, които страдат от алергии.

Съществуват естествени и предизвикани от човешката дейност източници на прах. Там където има хора, няма как да не се появи прах. Това е цивилизационен процес и един от отговорите, как се замърсява въздуха. Опасната прах излиза от комина, от ауспуха на автомобила или от триенето на гумите в асфалта. Самият човек също генерира прах: най-голям дял в домашната прах имат прашинките, падащите от нашата кожа.

От друга страна, появата на нови звезди е невъзможна без участието на прах. При високи температури в облаците прах се освобождават молекули, които предизвикат химични процеси водещи до появата на нова материя. Ако при тези процеси се образуват органични молекули, те в бъдеще могат да се окажат предвестници на комплекси съединения, без които не е възможно съществуването на живот. От облаците прах около нововъзникнала звезда по-късно може да се образува система от планети. Твърде вероятно е в тази прах да се крие дори зародиша на бъдещ живот. Неслучайно съществуват теории, според които младата планета Земя е била своеобразно ваксинирана с подобни органични молекули, пристигнали от космоса. Дори в наши дни нашата планета продължава да приема около тридесет хиляди тона космическа прах.

В нашата западна култура обаче прахта не се свързва с появата на нещо ново, а по-скоро с отмирането на нещо съществувало и старо. „Пепел при пепелта, прах при прахта“ е почти задължителен елемент от всяко надгробното слово при погребения. И разбира се, прах се образува също навсякъде, където нещо се изгаря, т.е. унищожава. По груби изчисления на учени, в нашата атмосфера се движат общо дванадесет милиарда тона прах, например от изригнали вулкани, пясъчни бури или горски пожари. А във всеки литър въздух се съдържат хиляди прашинки прах, които тялото ни естествено поема с всяко вдишване.