fbpx
Categories
Feng Shui

Може ли да привлечем късмета?

Има как да си помогнем за по-щастлив живот

Според науката, наречена психология на щастието, следва да правим разлика между пасивно и активно щастие. Пасивното, или наричано също така сляпо щастие, представлява щастие или късмет да се родим в добро семейство, в определени изградени и стабилни социални структури. То няма как да бъде повлияно от нас. При активното щастие и смисъл на живота философия и наука обаче ни учат, че трябва да използваме случайността, за да постигнем положителна цел. Това е щастието, което самите ние създаваме.

Какво е щастието за мен? Със сигурност нещо индивидуално, но много от неговите характеристики се покриват или са сходни с тези на околните. Човек може да тренира сетивата си за положителното щастие. Така той ще бъде готов да реагира адекватно на случайността, а не само да мисли за щастието. Ние можем да виждаме активното щастие, но и да го посяваме. В първия случай, говорим за това, да отворим сетивата си. Децата например, по-често намират пари на улицата, защото за разлика от възрастните, те не очакват да не намерят пари на тротоара.

За да превърнем случайностите в предимство, трябва да се научим да приемаме, че собствените ни предположения могат да бъдат погрешни. Може да тренираме как на неща, които са се провалили, може да се вдъхне нов живот и смисъл. Така например производител на перални машини забелязал, че идвали особено много оплаквания от фермери. Когато започнал да разнищва причините, установил, че повечето от клиентите измивали в пералните също и пресните картофи. Логично било да бъдат смъмрени, че пералните са предвидени за дрехи, а не за зеленчуци, но фирмата решила да добави специален филтър и така произвела ефикасна машина за миене на картофи, която се оказала изключително успешна. Друг подобен пример е виаграта, която първоначално била замислена като препарат за сърдечни заболявания, но се провалила като такава. Учените обаче открили други, неочаквани предимства, които превърнали провала в сериозен успех.

И в двата случая хората са приели неочакваното и са го свързали с наличното, в следствие на което са постигнали положителен резултат. Проблемите винаги крият и шансове. За целта трябва да се концентрираме върху наличните възможности, а не да се фиксираме постоянно върху това, което ни липсва. Това се получава, като променим например начина си на водене на разговор и провокираме събеседниците си по теми, които за нас важни. Винаги трябва да поставяме под съмнение нашите собствени предположения и да създаваме нови взаимовръзки между наличните информации, вещи и хора. Съществено е по принцип винаги да сме готови да приемем неочакваното като нещо положително. При това неуспехите не бива да ни плашат. Не трябва да забравяме факта, че човек по-често съжалява за неща, които не е сторил, отколкото за неща, които е вършил.