fbpx

Дари време

При нужда да приложите експертизата си в полза на обществото се свържете с нас. Имаме нужда от хора с умения.

Мисията ни във Фондация “Сигурен Транспорт” е да информираме и образоваме обществото за това как транспортът, моторните, електрическите и другите видове превозни средства влияят на здравето и околната среда. Ние разработваме проучвания, анализи и други материали за споделяне на полезни знания за сигурност и безопасност като разглеждаме различни аспекти на придвижването. С нашата дейност насърчаваме развитието на транспортни политики за подобряване безопасността и здравето на обществото.

Всеки може да благоприятства за нашата мисия чрез доброволчество, което  насърчава хората да бъдат отговорни граждани. Доброволците в екипа ни допринасят със своето време, способности, разнообразие и умения за предоставяне и обработка на образователни материали, мобилизиране на ресурси, управление или консултативни функции. При нас са добре дошли всички професионалисти, които имат желание да споделят своя опит и знания относно всички аспекти на придвижването: задръстванията, потребителите, енергийните източници, здраве, законодателство, технология на производство, автомобилната индустрия, замърсяване на въздуха и шум, безопасност на пътното движение и т.н.

Ние от своя страна създаваме приветлива и социално приобщаваща среда за обучение и развитие, в която можете да изградите трайни взаимоотношения, да използвате нови способности и да придобиете ценен опит. Фондация “Сигурен Транспорт” с ЕИК 206021373 е нестопанска организация в обществена полза, чиято дейност е да образова и информира за сигурен и безопасен транспорт, като по този начин насърчава развитието на транспортни политики за подобряване на безопасността и здравето на обществото.

Съгласявате се с Политиките ни за поверителност с изпращането на съобщение към нас.