fbpx
Categories
Здраве

Чист въздух за жива природа

Човек вдишва 7,5 литра въздух на минута. Ако е замърсен, грозят ни болести Един от най-големите рискове за нашето здраве са фините прахови частици и азотния оксид. Днес едва ли някои има съмнения, че е нужно всички да предприемем усилия за да ограничим замърсяването въздуха и промяната на климата. Какво би могъл да направи всеки […]

Categories
Актуално Полезно

Успешно рециклиране на боклук

Разделното изхвърляне на отпадъци е важна предпоставка за опазване на природата Около 17 тона отпадъци се падат на глава от населението в България.Според данните на Евростат това са три пъти повече от средната стойност в Европейския съюз. Голяма част от този боклук се генерира от домакинствата, основно от картонените опаковки, пластмаса и стъкло. Не само […]