fbpx
Categories
Актуално Полезно

Успешно рециклиране на боклук

Разделното изхвърляне на отпадъци е важна предпоставка за опазване на природата Около 17 тона отпадъци се падат на глава от населението в България.Според данните на Евростат това са три пъти повече от средната стойност в Европейския съюз. Голяма част от този боклук се генерира от домакинствата, основно от картонените опаковки, пластмаса и стъкло. Не само […]