fbpx
Categories
Кампании

Какво може да спестим?

Само боядисването на автомобил изисква 9000 кВтч енергия и няколко кубически метра вода. На фона на усилията за опазването на околната среда, напоследък се говори основно за електрификацията на транспорта. Промяната в задвижването, според експерти обаче, е само междинен етап към бъдещата ни устойчива и климатично неутрална мобилност. Автомобилът ще бъде част от кръгова икономика […]

Categories
Актуално Полезно

Успешно рециклиране на боклук

Разделното изхвърляне на отпадъци е важна предпоставка за опазване на природата Около 17 тона отпадъци се падат на глава от населението в България.Според данните на Евростат това са три пъти повече от средната стойност в Европейския съюз. Голяма част от този боклук се генерира от домакинствата, основно от картонените опаковки, пластмаса и стъкло. Не само […]