fbpx

Какво правим

Информираме и образоваме обществото

Нашата мисия е да образоваме хората как транспортът, моторните, електрическите и другите видове превозни средства влияят на здравето и околната среда.

Превръщаме информацията в полезни знания

Ние събираме и предоставяме ясни и валидирани данни и анализи и ги превръщаме в полезни знания, които позволяват на хората да вземат информирани решения и да действат интелигентно.

Създаваме програми за безопасност

Има спешна нужда да направим нашите пътища по-безопасни, тъй като загубата на животи и здраве не може да бъде приета като цена на мобилността.

Изграждаме устойчиви партньорства

Работим със съмишленици, за да разработим нови подходи към големите предизвикателства, свързани с развитието на политики за подобряване на здравето на населението.”

Революционните промени в технологиите ни отвеждат на прага на смела и безпрецедентна ера в транспорта. Тези технологии обещават подобрения в мобилността, безопасността, ефективността и удобството.