fbpx
Categories
Feng Shui

Може ли да привлечем късмета?

Има как да си помогнем за по-щастлив живот Според науката, наречена психология на щастието, следва да правим разлика между пасивно и активно щастие. Пасивното, или наричано също така сляпо щастие, представлява щастие или късмет да се родим в добро семейство, в определени изградени и стабилни социални структури. То няма как да бъде повлияно от нас. […]

Categories
Feng Shui

Как да привлечем щастието?

Приемем ли въздействието на фактора щастие, може успешно да го предизвикаме. Когато стане дума за силата на случайността, често сe цитира откриването на пеницилина, първият антибиотик: английският лекар Александър Флеминг през септември 1928 година една вечер просто забравил да покрие съдинките със своите бактериални култури с обичайния похлупак. Когато на сутринта пристигнал в лабораторията, в […]