fbpx

Мисията ни

Мисията ни във Фондация “Сигурен Транспорт” е да информираме и образоваме обществото за това как транспортът, моторните, електрическите и другите видове превозни средства влияят на здравето и околната среда. Ние разработваме проучвания, анализи и други материали за споделяне на полезни знания за сигурност и безопасност като разглеждаме различни аспекти на придвижването. С нашата дейност насърчаваме развитието на транспортни политики за подобряване безопасността и здравето на обществото.

Днес не можем да си представим живот без транспорт. Той ни дава свободата да се придвижваме на близки и далечни разстояния, да посещаваме семейството и приятелите си, да стигаме по-бързо до работното си място, да ходим на почивка, да имаме достъп до образование и здравни услуги и да правим дейностите, които ни правят щастливи.

Транспортът обаче влияе върху здравето и околната среда по многобройни начини. В нашата платформа ние се стараем да покрием всички аспекти, породени от съвременната динамика в мобилността. Това са видовете транспорт, технологии в автомобилната индустрия, въздействия върху климата, замърсяване на въздуха и шум, безопасност на пътното движение, ползите от активните начини на придвижване и разработване на политики за подобряване на здравето на населението.

Тук ние търсим взаимодействия между устойчивостта и нейното влияние върху надеждността и безопасността на транспорта. Публикуваме експертни икономически и здравни оценки на въздействието. Проучваме напредъка в технологиите и насърчаваме здравословни и устойчиви видове транспорт, транспортни системи и общности.

“Трафикът е само един от страничните ефекти на растежа.”

– Рой Барнс

Хората често не правим връзка между транспорта и общественото здраве по време на ежедневните пътувания. Често пъти програмите за оптимизация на транспортните системи се представят като решения за намаляване на задръстванията, докато ползите за здравето им се пренебрегват. За нас връзката между намаляването на вредните емисии, активния транспорт – като ходене и колоездене – и здравето е очевидна и води до увеличаване на ползите за здравеопазването и превенцията на здравето.

При това тук говорим не само за физическо здраве. Транспортът може да повлияе и на психичното здраве по много начини. Например лошо планиране на пътната инфраструктура за хората в неравностойно положение, което ги прави затворници в собствените им домове. Или повишените нива на стрес и тревожност, породени от интензивният трафик и шумовото замърсяване. Съществува установена връзка между психичното здраве и самотата, която може да бъде преодоляна чрез подобряване на транспортните връзки и възможностите за достъп до услуги.

Трябва да мислим за бъдещето на транспорта и трябва да започнем сега. В много европейски страни, в опит да се намали замърсяването на въздуха, се предвижда забрана за продажба на конвенционални бензинови и дизелови автомобили от 2040 г. Това е възможност за оформяне на бъдещето на транспорта и инфраструктурата, така че той да поддържа по-добре здравето и да намалява неравенствата. Визията за бъдещето е амбициозна и варира от широкото приемане на електрически и самостоятелно управлявани превозни средства, чак до футуристичните системи, които имат за цел да придвижват хората между градовете през тунели със скорост до 1200 км/ч.

Фондация “Сигурен Транспорт” с ЕИК 206021373 е нестопанска организация в обществена полза, чиято дейност е да образова и информира за сигурен и безопасен транспорт, като по този начин насърчава развитието на транспортни политики за подобряване на безопасността и здравето на обществото.