fbpx
Categories
Актуално

Космическа пожарна

Пожарите са все по-често явление, но могат да се ограничат чрез спътници Заради климатичните промени и промененото използване на големи площи земя, горски пожари тлеят все по-дълго и развиват все по-висока температура. Пожари се появяват все по-често и на нови, до-скоро необичайни места, като например изсушени торфени бранища или площи с трайно замръзнала земя. В […]