fbpx
Categories
Здраве

За предпочитане пред лечението

Усилията за превенция и профилактика на здравето увеличават качеството ни живот

Да вземем своевременно мерки, за да запазим здравето си. Да реагираме веднага при поява на сигнали за болестите. Не само заради пандемията превенцията излиза все по-често на преден план като неразривна част от медицинския кръговрат, образуван от диагностика, разкриването на болести, терапия и лечение.

Терминът превенция идва от латинския и означава защита, предпазване от и избягване на негативни фактори, взимане на предварителни мерки. Често възниква въпроса, каква е разликата между превенция и профилактика. Може да кажем, че между двете понятия до голяма степен се припокриват. В повечето езици думата превенция се употребява в по-широк смисъл, като обхваща голям диапазон от области в ежедневието ни: политика, противопожарна безопасност, престъпност или икономика. В същото време профилактиката визира по-скоро медицински аспекти. В крайна сметка и в двата случая целта е да избегнем настъпването болести, да ги предотвратяваме, да водим начин на живот, който не предизвиква болестни състояния, рано да разкриваме евентуални причини за заболявания и да намаляваме негативните последствия от вече появили се физически страдания.

Експертите групират мерките свързани с превенция и профилактика на здравето в три комплекса: Предотвратяване появата на болести при здрави хора чрез промяна на начина им на живот и ваксинация; Ранна диагностика при подложени на риск хора чрез скринингови тестове и лабораторни изследвания; Избягване влошаването на вече налично заболяване, намаляване на негативните му последствия и избягване появата на рецидиви при пациенти благодарение на рехабилитация.

Днес медиците използват различни форми на превенция и профилактика на здравето. Сред тях от основно значение са здравословния начин на живот и балансираното хранене, профилактичните контролни медицински прегледи, имунизации, рехабилитации, поддръжката на тялото, редовно движение и спортни активности, редуване на стресовите ситуации с почивка, избягването на зависимост от алкохол, тютюнопушене, дрога.

Особено място в медицината заема спектъра на превенция и профилактика на болката: симптом, от който за съжаление страдат голям брой пациенти. Във фокуса на тези мерки са най-вече хроничните оплаквания, които нерядко тормозят организма с години. Сама по себе си болката представлява естествен сигнал на тялото, който трябва да се тълкува като предупреждение за наличие на конкретно заболяване или травма. Класически пример в това отношение е острата болка, изпитвана при нараняване. При хроничната болка обаче, болезненото чувството нерядко започне да води свой независим живот. Мозъкът генерира импулси, които нямат ясно изразена причина.

В тези случаи препоръчителната превенция и профилактика на здравето при хронична болка включва навременното търсене на адекватна лекарска помощ, редовния прием на предписаните от медицинските специалисти лекарства, отклоняването на концентрацията върху болката чрез разнородни активности, мултимодална терапия на болката, целенасочени физически натоварвания, техники за психическо разтоварване и целенасочено управление на стресовите ситуации.