fbpx
Categories
Актуално

Тенденциите при роботизацията

Над 3,5 милиона робота вече са включени в промишленото производство

При усилията за по-висока конкурентоспособност енергийната ефективност при нови технологии и конкретно индустриалната роботизация играе все по-важна роля. В сравнение с класическите поточни линии, при съвременната автоматизация могат да се постигнат съществени икономии чрез по-ниската температура в работните помещения. В същото време роботите действат с висока скорост и повишават ефективността. Управленията на съвременните роботи са в състояние да превръщат генерираната при движения енергия в електрически ток, който да се връща в мрежата.

Друга важна тема, продиктувана от устойчивото развитие, е скъсяването на веригите на доставка. В автомобилната промишленост се използват все повече роботи, за да се постигне по-висока производителност, например при акумулаторните батерии. Така отпада и скъпият им транспорт в следствие на високото тегло. Подобна тенденция се наблюдава и при производството на компютърни чипове.

Програмирането на промишлените роботи става все достъпно. Лесният за разчитане и писане софтуер за автоматизираните индустриални системи е друга съществена тенденция. Важна роля в този процес играят сензори и камери, които подпомагат адаптацията към новите програмни продукти. Удобни за управление интерфейси дават възможност на клиентите сами да инсталират и надграждат роботите си в производството. По време на пандемията множество фирми за първи път опитаха въвеждането на роботизирани системи и сега стартират преоборудването в халетата.

Сериозен фактор при роботизацията естествено е използването на изкуствен интелект. Какво е изкуствен интелект при индустриалната автоматизация? Авангардни цифрови технологии, които дават на производители на роботи и системни интегратори необходимите приложения, за да увеличат скоростта и едновременно с това да подобрят качеството. Свързаните в мрежа роботи променят производствения процес и стават част от една голямо екосистема базирана на Cloud Computing, 5G мобилни мрежи и Big Data Analytics, при която отпада нуждата от окабеляване.

Възможностите на ai изкуствен интелект дават сериозни предимство при промишленото производство. Главната цел е по-доброто справяне със зависещи от външната среда колебания и непредвидими обстоятелства в реално време или offline. Примери за изкуствен интелект в това отношение са приложенията за машинно обучение, чрез които роботите сами се усъвършенстват и повишават ефективността си. Същото важи за оптимизацията на процесите, перспективния ремонт и поддръжка или базираните върху визуална обработка механизми за захващане.

Не на последно място трябва да споменем и удължаването на експлоатационния живот на роботите. Промишлените роботи обичайно си използват около 30 години. Така чрез нови хардуерни приложения и софтуер на вече остарели системи може да се вдъхне нов живот. Стратегията се нарича Prepared to Repair  и дава възможност чрез дългосрочно планиране и своевременно преоборудване да се подсили ефекта на кръговата икономика.